Staż w Niemczech - Zebranie organizacyjno-informacyjne

Staż w Niemczech
Zebranie organizacyjno – informacyjne
dla uczestników projektu oraz Rodziców / opiekunów prawnych

W dniu 07.10.2019 (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 122 odbędzie się obowiązkowe zebranie organizacyjne dla uczestników projektu oraz rodziców/ opiekunów prawnych. Podczas zebrania omówione zostaną wszelkie szczegóły dot. wyjazdu grupy do Niemiec.

Przypominamy o konieczności posiadania:

  • ważnego dokumentu tożsamości,
  • legitymacji szkolnej,
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ