Konkursy zewnętrzne

Zachęcamy do udziału w następujących konkursach:

  • na zdjęcie hasła matematycznego - teoria mnogości, teoria zbiorów, do potęgi miłość, przyjaźń itp., silnia nie ma lęku (dopuszczalne są własne hasła)
  • na krótką pracę satyryczną, czyli wiersz, skecz, humoreskę, opowiadanie (dowolny temat),
  • na pracę „Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne? Objętość pracy: od 5 do 10 stron maszynopisu,
  • na esej inspirowany cytatem „On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz, nie powinien go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości”. Fiodor M. Dostojewski. Objętość pracy: do 3 stron maszynopisu.

Pracę oddajemy polonistom do 15.10 (wyjątek konkurs NBP do 10.10)