Sprzątanie Świata

18 września klasa 4A czynnie włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”. Dzięki uprzejmości rudzkiego Wydziału Gospodarki Komunalnej mieliśmy gwarancję usunięcia zebranych śmieci, a także otrzymaliśmy materiały niezbędne do przeprowadzenia tej zbiórki w postaci worków i rękawiczek. Dziękujemy. Miejscem sprzątania były okolice ulicy Bielszowickiej, w pobliżu naszej szkoły. Zebraliśmy ponad dwadzieścia worków odpadów, głównie szklanych i z tworzyw sztucznych. Oby oprócz wymiernego efektu w postaci czystszej okolicy, działania te przyniosły także, a może przede wszystkim, wynik widoczny w codziennej naszej postawie.