Nowe perspektywy dla uczniów Kopernika

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie w Niemczech" został zakwalifikowany do realizacji i otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 150 000 Euro ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oznacza to, że uczniowie naszej szkoły po raz kolejny będą mogli odbyć staże i praktyki zagraniczne. Już w październiku grupa maturzystów wyjedzie na dwutygodniowy staż do Niemiec. Kolejne wyjazdy zaplanowano na maj i wrzesień 2020, co z pewnością zainteresuje uczniów klas 3 i 2, gdyż to właśnie oni będą mieli możliwość odbycia miesięcznej praktyki zawodowej w Lipsku. Łącznie w projekcie weźmie udział 68 uczniów naszego technikum o specjalnościach technik informatyk, technik elektronik i technik budownictwa. Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną przedstawione przez koordynatorów projektu (panie K. Jarczyk i A. Krawczyk) podczas spotkań z uczniami oraz rodzicami. Regulamin rekrutacji będzie też dostępny na stronie internetowej oraz na gazetce ściennej na pierwszym piętrze.

Organizacją przyjmującą jest firma VITALIS GmbH, mająca swoją siedzibę w Schkeuditz koło Lipska. Uczniowie technikum informatycznego odbędą swoją praktykę w Centrum Kształcenia Zawodowego ROBOTRON w Lipsku, natomiast uczniowie technikum budowlanego i elektronicznego w historycznym dworze rycerskim Gut Wehlitz w Schkeuditz w warsztatach praktycznej nauki zawodu oraz w zaprzyjaźnionych niemieckich firmach.

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego. Praktyka zawodowa odbyta w Niemczech ułatwi uczniom znalezienie w przyszłości atrakcyjnego zatrudnienia. Nabyte wszelkie umiejętności i kompetencje będą stanowiły doskonałe przygotowanie do wykonywanego w przyszłości zawodu. Uczestnicy projektu będą mieli okazję skonfrontować zdobytą wiedzę w kraju z realiami panującymi w Europie, zdobędą niezbędne doświadczenie teoretyczne i praktyczne potrzebne informatykom, elektronikom i budowlańcom.Oprócz nauki i pracy, projekt zakłada wycieczki, wspólne wyjścia na kręgle, gokarty, do zoo i wiele innych atrakcji.

Po ukończeniu praktyki uczestnicy otrzymają pakiet dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności, między innymi Europass Mobility, czyli standardowy dokument europejski, który przedstawia rezultaty okresu kształcenia odbytego za granicą.