Konsultacje dla rodziców

Przypominamy, że 27.03.2019 w szkole odbywają się zebrania rodziców klas maturalnych i konsultacje dla rodziców wszystkich klas. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 16:30, natomiast konsultacje w godzinach 17:30 - 18:00. Zapraszamy!