WARSZTATY ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ NA 6

5 marca zakończyliśmy cykl warsztatów „Zaplanuj Swoją Przyszłość na 6 czyli zaplanuj swoją ścieżkę rozwoju zawodowego”. Nadszedł więc czas na podsumowanie. Łącznie gościliśmy w naszej szkole 270 uczniów szkół podstawowych (SP 7, SP 13, SP 16, SP 17, SMS, SP 27). Przez 16 godzin edukowaliśmy młodszych kolegów i koleżanki, przybliżając im kierunki kształcenia naszej placówki. 45 uczniów klas 1A, 1B, 2A, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A dzieliło się swoją wiedzą z zakresu informatyki, elektroniki, energetyki odnawialnej i budownictwa podczas zajęć. 10 nauczycieli (p. Aleksandra Tułaj, p. Mariola Waluga, p. A. Sokołowska, p. Anna Jońca, p. Krzysztof Tułaj, p. Adrian Gałązka, p. Grzegorz Żuchowski, p. Marcin Gajdzik, p. Tomasz Siekiera i p. Grzegorz Kudzia) przygotowało merytorycznie warsztaty oraz czuwało nad sprawnym ich przebiegiem. 20 uczniów klas 1D, 3C i 3D pełniło funkcję przewodników podczas zajęć, opiekowało się szatnią oraz przygotowało poczęstunek dla młodzieży.

Powyższe statystyki mówią same za siebie. Bardzo dobra organizacja warsztatów to bez wątpienia zasługa naszych uczniów i nauczycieli, na których co roku możemy liczyć. Dziękujemy wszystkim za współpracę, zaangażowanie i ogromny wysiłek włożony w to przedsięwzięcie.