Pierwsze warsztaty za nami

8 lutego 2019 r. odbył się w naszej szkole pierwszy cykl warsztatów „Zaplanuj Swoją Przyszłość na 6 czyli zaplanuj swoją ścieżkę rozwoju zawodowego”. Warsztaty organizowane przez uczniów i nauczycieli Kopernika wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów, którzy niebawem dokonają wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Odwiedziło nas blisko 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 13.

Uczniowie podczas spotkania z doradcą zawodowym dowiedzieli się, jak zadbać o swoją przyszłość i właściwie zaplanować swoją ścieżkę kariery. Następnie zapoznali się z kierunkami kształcenia w naszej placówce podczas zajęć z: informatyki, elektorniki, energetyki odnawialnej i budownictwa. Mieli możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności podczas ćwiczeń z zakresu programowania, posługiwania się programem AutoCad, lutowania i programowania mikrokontrolerów.

Dziękujemy serdecznie p. Aleksandrze Tułaj, p. Krzysztofowi Tułajowi, p. Grzegorzowi Żuchowskiemu, p. Аdriаոowi Ԍаłązce, p. Tomaszowi Siekierze, p. Grzegorzowi Kudzi oraz uczniom za ich wkład i zaangażowanie w przygotowanie warsztawów.

Dziękujemy również p. Annie Jońcy i p. Agnieszce Sokołowskiej oraz przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, którzy przygotowali dla gości słodki poczęstunek oraz towarzyszyli młodszym kolegom podaczas pobytu w Koperniku.

Na kolejnych Gości czekamy po feriach!

O naszych warsztatach napisali:

Materiały dla uczestników warsztatów informatycznych: