Cóż tam Panie, w gazecie? Czyli media o Koperniku

W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt.: "Ten zawód to przyszłość. Nauczą go w Rudzie Śląskiej", który docenia nasze starania o modernizację placówki oraz kierunek kształcenia.

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24436735,ten-zawod-to-przyszlosc-naucza-go-w-rudzie-slaskiej.html

Czy wiecie, że Kopernik zaczął swoją działalność w wynajmowanych salach? Obecnie potrzebne są nowoczesne pracownie do nauki zawodu i wysokiej jakości sprzęt. Modernizacja to bolączka finansowa systemu oświaty, stąd nasze starania o fundusze unijne. (O ileż łatwiej modernizować szkoły ogólnokształcące!). Modernizacja to też zmiana sposobu myślenia o zawodach z przyszłością. Wszystkie rankingi zawodów z przyszłością wskazują na rozwój branży IT, ekologii oraz na będące zawsze w cenie profesje budowlane. Tym samym i my naszą ofertą kształceniową wpisujemy się w innowacyjne myślenie o rynku pracy, a także rewolucyjne myślenie o Śląsku. Rewolucjonista Kopernik wiedział, że światło najlepiej obserwować z ciemności, my, że czas zmienić kolor czarny węgla na zieleń odnawialnych źródeł energii – „Sami się do światu garniemy”. Kto tego nie wie, ten dzban.