Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

W naszej szkole realizowane będą w najbliższym czasie dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy to „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” a drugi „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej”. W ramach realizacji pierwszego z projektów, który ma charakter inwestycyjny, powstaną lub zmodernizowane zostaną na terenie placówki pracownie kształcenia zawodowego. I tak zmodernizowane zostaną pracownie w salach nr 411, 417 i 420 dla potrzeb zawodu technik informatyk. Modernizacja polegać będzie na odnowieniu pracowni oraz zakupie nowego wyposażenia komputerowego. Od podstaw stworzona natomiast zostanie pracownia dla potrzeb zawodów budowlanych. Pomieszczenia po starej szatni zostaną wyremontowane, zainstalowane będą stanowiska i staną komputery, na których zainstalowane będą specjalistyczne programy dla branży budownictwa. Całkowitą przemianę przejdzie również sala 35, w której powstanie laboratorium do doświadczeń z zakresu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Łączna wartość projektu to 686 169,01 zł. Prace rozpoczną się możliwie jak najszybciej, ponieważ muszą zostać zakończone do wakacji.

We wrześniu rozpocznie się natomiast realizacja drugiego projektu. Polegać ona będzie na organizacji i prowadzeniu zajęć dodatkowych, podnoszących kompetencje zawodowe uczniów i rozwijające zainteresowania, organizacji kursów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, np. Norma Plus czy Programowanie aplikacji Webowych w języku PHP, płatnych stażach wakacyjnych dla uczniów, studiach podyplomowych i kursach certyfikowanych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i wycieczkach szkoleniowych np. do Fakro.

Łączna wartość projektu to 926 601,88 zł. Projekt będzie realizowany w ciągu dwóch kolejnych lat szkolnych od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021. Szczegółowe informacje dotyczące obu projektów, przede wszystkim wykaz zajęć i kursów, będą się sukcesywnie, zgodnie z realizacją założoną w harmonogramie projektów, ukazywały na naszej stronie internetowej.