Najlepsi w Koperniku

Zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. W wyniku klasyfikacji spośród uczniów szkoły wyłonieni zostali ci, którzy są najlepsi, to znaczy - osiągnęli średnią ocen powyżej 4,5. W tym roku było to 17 uczennic i uczniów z 10 klas. Najwięcej z klasy 4C – 3 uczniów. Wszyscy najlepsi otrzymują jednorazowe stypendium za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości od 100 do 150 zł. Najwyższą średnią – 5,08, osiągnęła uczennica klasy 3A, ubiegłoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów – Agata Sołtys.

Wszystkim najlepszym serdecznie gratulujemy. Tak trzymać.