Wyniki szkolnego konkursu "Gramy w Powstania"

Wyniki szkolnego konkursu "Gramy w Powstania"

 • ID- 47 pkt / 57
 • IIIA- 47pkt/57
 • IVD- 45 pkt/57
 • IIIC-45 pkt/57
 • IC-43pkt/57
 • IVC-39pkt/57
 • IA-39pkt/57
 • IIA-37pkt/57
 • IVA-36pkt/57
 • IID-31pkt/57
 • IIC-27pkt/57
 • IIIB-27pkt/57
 • IB-25pkt/57
 • IIID-22pkt/57