Szkolenie

W dniu 26.09.2018 r. w naszej Szkole odbyło się szkolenie zorganizowane przez Główny Instytut Górnictwa pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt:. "Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów średnich / ponadgimnazjalnych / technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem".

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Klasy IV A, III A i I A Technikum Budowlanego.

Na szkoleniu przedstawiono zagadnienia związanie z demontażem, bezpiecznym transportem, utylizacją i przepisami BHP w zakresie robót związanych z usuwaniem azbestu .

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia że uzyskali odpowiednie kwalifikacje co do bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

gig mpit