Koniec? To dopiero początek!

Projekt „Odkrywać siebie – kształtować świat” dobiega końca, ale jego owoce będą dojrzewały.

Uczestnicy – nauczyciele ZSP nr 6 – dzięki udziałowi w kursach językowych i metodycznych organizowanych na terenie Unii Europejskiej mogli zwiększyć swoje umiejętności i doświadczenie. Udział w projekcie umożliwił im poszerzenie horyzontów, zestawienie posiadanej wiedzy i stosowanych metod pracy z realiami innych krajów. Umożliwił dzielenie się zdobyta wiedzą w indywidualnych rozmowach z nauczycielami jak i podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu.

Efekty kursów widać nie tylko na lekcjach ale i w czasie szkolnych imprez – chociażby podczas Dnia Europejskiego, czy w trakcie XV Szkolnego Rajdu Pieszego. Uczniowie mogą doświadczyć kontaktu ze sztuką poprzez wystawę dzieł włoskich. Wystawa będzie dostępna również w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Z wiedzy i umiejętności kopernikusowych nauczycieli korzystają także – za pośrednictwem opracowanych materiałów – nauczyciele innych szkół rudzkich. Również studenci Uniwersytetu III wieku mogą kosztować owoców naszych wypraw.

Projekt „Odkrywać siebie – kształtować świat” był realizowany w latach 2016 – 2018 na zasadach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej. Był dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

A to nie koniec… dopiero teraz rozwijamy skrzydła.

Zapraszamy na stronę projektu.