Wycieczka do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

13 kwietnia grupa młodzieży naszej szkoły odbyła wycieczkę szkolną do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( dawniej budynku Sejmu Śląskiego) gdzie początkowo wysłuchano prelekcji na temat prawa wyborczego i działania Państwowej Komisji Wyborczej. Ciekawym elementem wycieczki była możliwość zwiedzenia gmachu Sejmu Śląskiego. Uczniowie mieli możliwość zasiąść w ławach Sali Sejmowej, co stanowiło niemały zaszczyt dla wszystkich tam obecnych. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z tej interesującej wycieczki szkolnej.