"Bezpieczna Elektryczność" w szkołach podstawowych

Po raz kolejny ruszyła akcja „Bezpieczna elektryczność” w rudzkich szkołach podstawowych. Dwugodzinne zajęcia, osobno dla każdej klasy, odbyły się w klasach trzecich: SP nr 7 im. Adama Mickiewicza, SP nr 8 im. Jana Kawalca, SP nr 13 im. Alfreda Szklarskiego. Zajęcia prowadzili uczniowie naszej szkoły z klasy I A i II B. Uczyli dzieci, jak prawidłowo reagować na sytuacje zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym oraz jak się zachować i jak wezwać pomoc gdy zauważą uszkodzone przewody elektryczne. Tłumaczyli dzieciom, że absolutnie nie wolno manipulować przy wtyczkach, gniazdkach elektrycznych oraz wszelkich urządzeniach pod napięciem. Ostrzegali, by w czasie zabawy na dworze nigdy nie zbliżały się do słupów wysokiego napięcia i do domków z transformatorami a w pobliżu słupów wysokiego napięcia i linii przesyłowych nie bawiły się piłką, nie wypuszczały latawców, oraz nie wchodziły na słupy elektryczne i za ogrodzenia oznaczone tabliczką ostrzegawczą. Druga godzina lekcyjna poświęcona była popularyzacji elektrotechniki i elektroniki.