Wisława Szymborska

Polska poetka, laureatka Nagrody Nobla w 1996 r. - Wisława Szymborska miała zwyczaj wysyłania przyjaciołom z okazji świąt, uroczystości, a czasem także bez okazji, wykonane przez siebie kartki –wyklejanki.

Na kartce przyklejała wycięte z gazet tytuły, wyrażenia, zwroty, a czasem wyklejała zdania wykorzystując powycinane pojedyncze litery, dodawała wycinane fotografie lub rysunki. Powstałe w ten sposób kartki z życzeniami cechował humor, ironia i dystans. 
Zróbmy podobne! Dedykujmy je z okazji  Świąt Wielkiej Nocy wybranym przez siebie adresatom zbiorowym, indywidualnym, znanym sobie lub zupełnie obcym. Niech dobre emocje i szczere życzenia zostaną przez Was wyrażone w takiej formie.
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Naszej Szkoły.
Jego celem jest popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej, rozwijanie kreatywności, zabawa słowami i budowanie pozytywnych postaw wobec innych ludzi. 

NAGRODY CZEKAJĄ – punkty z języka polskiego w nowym semestrze na pewno się przydadzą, by wspomóc oceny końcoworoczne!

Wasze prace gromadzić będzie biblioteka do 16 marca, a JURY wyłoni zwycięzców w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne!

CELE

Głównym celem projektu jest popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej, ale również rozwijanie kreatywności, zabawa słowami i budowanie pozytywnych postaw wobec innych ludzi.
Zakładamy, że działania projektowe staną się inspiracją do rozmów o świątecznych zwyczajach oraz zmotywują uczniów do:
- czytania poezji,
- krytycznego analizowania tekstów prasowych,
- nauczenia się selekcji informacji,
- samodzielności w tworzeniu świątecznych  życzeń, 
- kreatywności w ich tworzeniu,
- aktywnego włączenia się w życie kulturalne szkoły,
- odkrycia swojego twórczego potencjału.
Ważne jest dla nas również, by podtrzymać zwyczaj wysyłania kartek świątecznych i wskazać uczniom zalety przesyłania życzeń tradycyjną pocztą.

POSTĘP DZIAŁAŃ

Uczniowie zostaną zaangażowani do poznawania poezji W. Szymborskiej, wyszukiwania potrzebnych materiałów i informacji, stworzenia świątecznych kartek oraz zorganizowania wystawy.

Na kartki czekam do 16 marca2018!

SPODZIEWANE REZULTATY

Spodziewane rezultaty:
- zwiększenie zainteresowania twórczością Wisławy Szymborskiej i jej życiem prywatnym,
- zwiększenie zaangażowanie uczniów i nauczycieli w tworzenie dobrej atmosfery w szkole.