Program edukacyjny "Kultura bezpieczeństwa"

Uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w woj. śląskim

W sali audiowizualnej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 28 listopada 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” 2016/2017 dla nauczycieli z terenu województwa śląskiego.

W podsumowaniu wziął udział prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz i zastępca dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS w Sosnowcu, Bożena Pardała oraz dyrektorzy części szkół uczestniczących w programie. W imieniu p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach podziękowania nauczycielom i obecnym na sali dyrektorom szkół za poświęcony czas i zaangażowanie w realizację programu na uczelniach i w szkołach ponadgimnazjalnych przekazał p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – Piotr Kalbron.

Specjalistki Oddziału ZUS w Sosnowcu – Małgorzata Męcik i Kazimiera Słaboń zapoznały uczestników podsumowania z zasadami rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz zasadami przyznawania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Swoje refleksje na temat związku między kosztami wypadków przy pracy a kulturą bezpieczeństwa w środowisku pracy na kilku przykładach przekazał prof. B. Łazarz, który podkreślił zainteresowanie władz Politechniki Śląskiej rozwojem współpracy z OIP Katowice w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Starszy specjalista sekcji prewencji i promocji OIP Katowice, Roman Adler poinformował o statystyce programu w roku 2016/2017. Po szkoleniach na początku 2017 r. chęć udziału w programie zgłosiło 100 nauczycieli z 62 szkół ponadgimnazjalnych i 13 nauczycieli akademickich z 3 uczelni wyższych. Do końca maja 2017 r. realizując program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” nauczyciele i wykładowcy akademiccy przeprowadzili zajęcia dla 765 studentów i 3468 uczniów województwa śląskiego, a specjaliści OIP Katowice – dla 1507 uczniów i studentów. W sumie przeszkolonych w zakresie prawa oraz bezpieczeństwa w środowisku pracy przez nauczycieli oraz inspektorów i specjalistów OIP Katowice zostało 5740 uczniów oraz studentów. Spośród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i wykładowców szkół wyższych, którzy przystąpili do programu edukacyjnego – sprawozdania z jego realizacji zgodnie z wytycznymi do OIP Katowice przekazało 81 nauczycieli i wykładowców z 37 szkół ponadgimnazjalnych i 2 wyższych uczelni.

Uczestnikom spotkania przekazano nieodpłatnie drugie, uzupełnione wydanie poradnika dla uczniów „W pierwszej pracy. Podstawy wiedzy o ochronie pracy” autorstwa Michała Olesiaka i Dariusza Natkańca. Publikacja, której wydanie przez ZUS zostało sfinansowane ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 r. jest rekomendowana przez Państwową Inspekcję Pracy jako materiał pomocniczy do realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.  

Certyfikowane przez Główny Inspektorat Pracy świadectwa uczestnictwa i podziękowania dla szkół za udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” z rąk p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, P. Kalbrona odebrali:

Grażyna Cyran – Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice; 2. Anna Bulińska – Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice; 3. Marta Buczkowska, Dr n. med. Anna Głogowska-Gruszka i Dr n. med. Jolanta Malinowska-Borowska – Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom; 4. Urszula Nowak Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii, Bytom; 5. Anna Twardawa – Liceum Ogólnokształcące COR, Bielsko-Biała; 6. Katarzyna Smoła i Tadeusz Wikło – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego, Bielsko-Biała; 7. Alicja Nowak i Magdalena Berek Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca, Bielsko-Biała; 8. Michał Seget – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie; 9. Paweł Matysiok, Arkadiusz Manuch i Marzena Pecyna – Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego, Chorzów; 10. Bogumiła Smolorz – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego, Chorzów; 11. Karina Sembol, Małgorzata Stodolska, Anna Rozenkiewicz i Aleksandra Przybyła Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, Cieszyn; 12. Piotr Chraniuk – Zespół Szkół Budowlanych, im. gen. Stefana Grota Roweckiego, Cieszyn; 13. Anna Petřek i Bożena Pieszka – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn; 14. Maria Binda – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Czechowice-Dziedzice; 15. Katarzyna Ryś – Zespół Szkół im. gen. W. Andersa, Częstochowa; 16. Leszek Węgrzyn – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Częstochowa; 17. Elżbieta Janusz – Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego, Jastrzębie-Zdrój; 18. Mirosław Cupok i Krzysztof Sęk – Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie; 19. Bożena Czerwiec, Krystyna Kilian, Teresa Mulka-Łuszcz i Jolanta Świątek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Jaworzno; 20. Bartłomiej Nocuń – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Jaworzno; 21. Sylwia Szewczyk-Szykuła, Monika Lisiecka-Rech, Monika Łysik, Szymon Juras, Michał Maślanka, Marta Makowska, Dorota Jońca, Mariusz Dziubanik i Aleksandra Rosińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie; 22. Beata Maczuga – Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, Katowice; 23. Aneta Nowak – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Katowice; 24. Paweł Majkrzyk – Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego, Myszków; 25. Agnieszka Chrapkiewicz, Janina Niebudek i Edyta Gilner-Pfeifer – Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka, Pszczyna; 26. Andrzej Gaj – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu; 27. Grzegorz Kudzia – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika, Ruda Śląska; 28. Dorota Serafinowska – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie; 29. Anna Krawczyk i Michał Kos – Wieloprofilowy Zespół Szkół, Tarnowskie Góry; 30. Janusz Walorski, Paweł Magdoń, Sławomir Iracki, Agata Augustyniak, Marzena Mrozek, Mariola Grajcarek, Bożena Uszok-Jarek i Teresa Janeczek – Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; 31. Sławomir Krawczyk, Piotr Jamrozik i Magdalena Mostek-Król – Zespół Szkół nr 5, Tychy; 32. Monika Malik - Zespół Szkół Nr 6, Tychy; 33. Joanna Warmuzińska – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta, Wisła; 34. Mirosław Łupieżowiec, Grażyna Rojek, Grażyna Włoch, Marcin Gulis, Barbara Drużdż, Wanda Lucyga, Anna Zimoch, Małgorzata Pompa, Monika Hibner, Adam Płachta i Piotr Fraczek Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wodzisław Śląski; 35. Henryk Ratajczak i Krzysztof Kaptur – Centrum Edukacji w Zabrzu; 36. Aleksandra Przybyła Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego, Zabrze; 37. Małgorzata Grzanka – II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.

autor: RA