Turniej siatkówki szkolonej

Mecz w grupie 2

Poniedziałek godz.17.30 II A:II D

Obowiązuje strój sportowy, proszę o punktualność