Uczymy się brać sprawy w swoje ręce

Na początku października nasza szkoła gościła przedstawicieli Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wizyta ta związana była z konkursem: „Nasz pomysł na Eko Śląskie”. Jest to projekt adresowany do uczniów śląskich szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem do wykonania jest stworzenie projektu obywatelskiego, który wpisze się w szeroko rozumianą poprawę życia ekologicznego w rodzimym mieście. Warunkiem uczestnictwa w konkursie był udział w trzygodzinnych zajęciach na temat samorządności, które to przeprowadzili wspomniani wcześniej Goście. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie bierze udział 25 klas z różnych szkół, naszą reprezentuje IIA. Powstanie 25 projektów obywatelskich wraz z pomysłem na ich promocję. Całość w formie prezentacji multimedialnej należy przesłać na adres elektroniczny organizatora konkursu do końca listopada. Spośród nadesłanych pomysłów do finału wybranych zostanie sześć zdaniem jury najlepszych. Drugi etap odbędzie się w Katowicach, w ramach którego zaproszeni finaliści będą na forum przedstawiać swoje pomysły, a następnie brać udział w quizie wiedzy o samorządności. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody pieniężne.

Poniżej link do krótkiego opisu projektu na łamach „Gazety Wyborczej”
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,124132,22563507,mlodziez-z-naszego-regionu-ma-pomysly-na-walke-z-niska-emisja.html