To już jest (prawie) koniec...

13.10.2017 zakończyła się realizacja projektu „Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Był to największy projekt europejski realizowany dotychczas w naszej szkole. Łącznie wzięło w nim udział 90 uczniów. W przeciągu roku na zagraniczne praktyki i staże wyjechały 4 grupy uczestników. Dwie 25-osobowe grupy odbyły miesięczne praktyki zagraniczne w Niemczech. Organizacją przyjmującą była firma Vitalis. Z kolei dwie 20-osobowe grupy uczniów brały udział w dwutygodniowych stażach we włoskich firmach w Mediolanie.

Nasi uczniowie zdobyli mnóstwo nowych doświadczeń zawodowych i udoskonalili swoje umiejętności językowe, czego dowodem jest pakiet dokumentów wydanych przez zagranicznych pracodawców i opiekunów stażów, jak również dokumenty Europass Mobilty oraz EVET, którymi będą mogli się pochwalić swoim przyszłym pracodawcom.

Podczas wyjazdów na zagraniczne staże i praktyki nasi uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc, a ich czas wolny obfitował w wiele atrakcji. Spędzili ze sobą wiele wspaniałych chwil i mamy nadzieję, że długo będą wspominać chwile spędzone w Schkeuditz i Mediolanie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za ich zaangażowanie, zdyscyplinowanie i pozytywną energię. W ramach podsumowania, zapraszamy Was na wycieczki. Uczestników projektu, którzy obecnie są w klasach maturalnych zapraszamy na wycieczkę do Warszawy dn. 27.10.2017., uczniów klas drugich na wycieczkę do Wrocławia dn.30.10.2017, a uczniów klas trzecich do Warszawy dn.10.11.2017.