KONKURS „OKOŁO-MEMOWY”

Zapraszam do wzięcia udziału w nietypowym i ciekawym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Konkursy na memy odbywają się zazwyczaj w sieci, a ja proponuję konkurs korespondencyjny (na wzór tych organizowanych w sieci)

Konkurs jest jedną z imprez Programu Profilaktycznego „ROZMAWIAMY”,

którą realizuje Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.

Pozostałe imprezy – elementy Programu, to:

  • Konkurs Plastyczny Rodzinny dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców: „Chcę Ci powiedzieć…” - prace do 31 października.
  • Konkurs Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego Słowa: „Posłuchaj, co Ci powiem…” 18 października.
  • Koncert Jesienny: „Słowa są ważne”: 17 listopada.

Gala Programu - podsumowanie konkursów: 22 listopada

1. Organizatorzy:

  • Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej,
  • Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

2. Cele konkursu:

  • inspiracja i promocja aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.
  • prezentacja i promocja postaw zaangażowanych społecznie i wrażliwych,
  • stworzenie forum wypowiedzi dzieci i młodzieży w ważkich tematach społecznych,
  • kształtowanie postaw altruistycznych, empatii.

Bliższych informacji udziela p. Agnieszka Sokołowska